Svaki medij za pohranu podataka se prije ili kasnije pokvari. Kada se to dogodi, jednostavno ga zamijenite novim, prebacite na njega podatke s backup-a i nastavite s radom. Nemate backup? Možda se nešto može učiniti.
Kada vam se nađete u toj situaciji, postoji nekoliko pravila kojih se morate držati.

- Ne palite računalo u kojem je pokvareni medij.
- Ako baš morate upaliti računalo s pokvarenim medijem, držite ga upaljenim što kraće.
- Ako vam je računalo pod garancijom i odete u ovlašteni servis, sigurno ćete ostati bez podataka. Garancija nema veze s podacima.
- Što prije zapišite što se točno dogodilo. Izuzetno je korisno da stručna osoba zna sve detalje.
- Dostavite medij (ili računalo s medijem) stručnoj osobi.
- Ne očekujte čudo.
- Osigurajte backup svih podataka kako Vam se ovo ne bi ponovilo.

Spašavanje podataka – data recovery je postupak kojim se kopira sadržaj medija, kome nije moguće pristupiti na uobičajen način, na neki drugi ispravan medij.
Uobičajno je da je povrat podataka dugotrajan proces, ponekad i par dana i potrebno je strpljenje da bi se uočili rezultati.

U našem servisu radimo povrat podataka sa logički oštečenih medija pomoću specijaliziranih programa za tu namjenu (tvrdih diskova, SSD-a, CD-a, DVD-a, Flash kartica i drugih ). 

U slučaju fizičkog oštečenja podatkovnog medija povrat podataka vršimo uz suradnju naših partnera kojima u najkraćem roku isporučujemo neispravan medij i od tog trenutka zastupamo Vas i vaše potrebe za povratom najnužnijih podataka.

Naravno, uz prethodnu dijagnostiku i utvrđivanje postupka povratka podataka, korisniku javljamo okvirnu cijenu, postotak uspješnosti vračenih podataka i trajanje radova te dalje postupamo prema dogovoru s njim.

Medij s koga su uspješno vraćeni podaci smatra se neispravnim i iako je možda otklonjen uzrok kvara taj medij nije preporučljivo dalje koristiti. 

Naravno, kod nas Vam je zajamčena diskrecija i u potpunosti čuvamo privatnost Vaših podataka.